सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुर सम्बन्धीत सार्वजनिक विवरण

Published On: 2021-01-22

Download